مشاهده

سایتهای مرتبط با آموزش و پرورش, فرهنگیان و دانش آموزان

☜ سایت وزارت آموزش و پرورش www.medu.ir

☜ آخرین اخبار آموزش و پرورش فرهنگیان معلمان و دانش آموزان اخبار آموزش و پرورش,اخبار فرهنگیان,اخبار معلمان,اخبار دانش آموزان

☜ سایت فیش حقوقی فرهنگیان آموزش و پرورش fish.medu.ir

☜ سایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان www.ltms.medu.ir

☜ سایت ثبت نام دانش آموزی سامانه سناد sanaad.medu.ir

☜ دریافت کد سوابق تحصیلی دانش آموزان dipcode.medu.ir

☜ سایت صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش www.tifco.co

☜ سایت نرم افزار مشاور مدرسه www.moshavereh.medu.ir

☜ سامانه نقل و انتقالات فرهنگیان www.enteghalat.com

☜ سایت گزینه دو www.gozine2.ir

☜ سایت کانون فرهنگی آموزش, کانون قلم چی www.kanoon.ir