ماه: بهمن ۱۳۹۴

سرودهای ایام دهه فجر

download

www.yasdl.com

چرا همیشه دیر میفهمیم

یک عزیز وقتی از دست رفت همه کس میشود
پاییز وقتی که تمام شد به نظر قشنگتر میشود
امروز به همه چیز خوب بنگر قدر داشته هایت را بدان وسپاسگذار پروردگارت باش
وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد :یک لحظه آفتاب در هوای سرد غنیمت میشود
خداوند در موقع سختی ها تنها میشود.یک قطره نور در دریای تاریکی همه دنیا میشود
عزیزانت را در آغوش بگیر بگو که چقدر آنها را دوست داری ؟
به زندگین عشق بورز وزیبا زندگی کن
فرصتها را از دست نده
زندگی آنقدر ها هم طولانی نیست
شاید فردایی نباشد
قدرش را بدان download