فعالیتهای دانش اموزان سوم ابتدایی شاهد پسران

دانش اموزان ابتدایی شاهد سربیشه همچون سایر دانش اموزان در مراسم های مختلف دهه فجر شرکت نمودن ازجمله فعالیتهای انها به روایت تصویر های ذیل

محکومیت جنایات ال سعود توسط دانش اموزان سوم ابتدایی شاهد

دانش اموزان کلاس سوم ابتدایی شاهد در یک حرکت نمادین جنایات دولتمردان عربستان در جنایت کشتار مسلمانان در منا را محکوم  کردند